Prekių katalogas

Prekių grąžinimo sąlygos

 • Vartotojo informacija

  Jeigu Jūs apsipirkote www.groomerpro.lt , bet supratote, kad vis dėlto esate nepatenkintas išsirinktu pirkiniu, galite jį grąžinti arba pakeisti per 14 kalendorinių dienų nuo įsigijimo dienos.

  Ką reikia žinoti, grąžinant prekę:

  • Jūs būtinai turite išsaugoti ir grąžinant prekę mums pateikti PVM sąskaitą-faktūrą, kuri patvirtina prekės įsigijimą.
  • Prekė turi būti originalioje nesugadintoje pakuotėje ir su visomis dalimis, buvusiomis komplekte (su priedais, aksesuarais, laidais ir pan.).
  • Į ausis įstatomų ausinių, „Bluetooth“ ausinių, prekių vakuuminėse pakuotėse, taip pat kūno priežiūros ir asmeninės higienos prietaisų bei kitų prekių, kurias išpakavus po pristatymo jos tampa netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, grąžinti negalima, jeigu yra pažeista jų pakuotė.
  • Prekė turi būti be matomų naudojimo požymių, mechaninių ar matomų pažeidimų, nesugadinta, nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Nepamirškite pasirūpinti, kad prekė būtų švari ir tvarkinga (be dulkių, prietaiso atmintyje išlikusių asmeninių duomenų ir kt.).

  Prekių grąžinimas: Vartotojų teisė atsisakyti sutarties

  Toliau nurodyti teisės atsisakyti sutartes įgyvendinimo sąlygos, terminai ir tvarka taikomi tik vartotojų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme atžvilgiu.

  Jeigu būsite nepatenkintas preke, Jūs turite teisę atsisakyti sudarytos sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nenurodydamas jokios priežasties*. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę (jei Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai šis laikotarpis baigsis po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę.

  Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite mums pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas tinkamai užpildytą Pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų ir nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties. Užpildyta ir pasirašyta pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba aiškus pareiškimas, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties turi būti pateiktas paštu adresu MB Groomeris, Mogyklos g. 92-1, Vilnius, 08414, arba elektroniniu laišku adresu mbgroomeris@gmail.com. Telefonas pasiteirauti: +370 67026612
  Prie pranešimo turi būti pridėta PVM sąskaita faktūra, kurią gavote įsigydami prekę.

  Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

  Sutarties atsisakymo pasekmės

  Jei Jūs atsisakote sudarytos sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu.

  Tais atvejais, kai Jūs grąžinate tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Jums grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Jūs būtumėte turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių). Mes padengsime tik tų prekių tiesiogines grąžinimo išlaidas, kurios dėl savo pobūdžio paprastai gali būti grąžintos paštu. Tačiau Jūs padengsite tiesiogines prekių, kurios dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžinamos paštu, grąžinimo išlaidas. Apskaičiuota, kad išlaidos daugiausia vienai prekei sudaro maždaug 28,92 €.

  Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

  Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas mums Vilniuje, J. Jasinskio g. 7, darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant aukščiau nurodytam 14 (keturiolikos) dienų terminui.

  Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, t.y. už veiksmus, kurių paprastai neleidžiama atlikti įprastoje parduotuvėje. Tačiau Jūs atsakote už tai, kad grąžinama prekė būtų kokybiška ir saugiai laikoma, kol bus grąžinta pardavėjui (ji turi būti grąžinta su pakuote bei su visomis dalimis, kurios buvo komplekte, pavyzdžiui, laidai, antgaliai ir kt.). Jeigu akcijos metu kartu su preke buvo pristatyta dovana, grąžinant prekę, turite grąžinti ir dovaną.

  * Jūs negalite pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, jei pirkote: prekes pagamintas pagal specialius Jūsų nurodymus, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekes, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms; greitai gendančias prekes ar preкes, kurių galiojimo laikas yra trumpas; supakuotas prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; prеkes, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais; supakuotus vaizdo ar garso įrašus arba supakuotą programinę įrangą, kurie buvo išpakuoti po pristatymo.

  Svarbu!

  Atsiimant prekes iš kurjerio, prašome patikrinti, ar prekės pakuotė nėra pažeista. Jeigu užfiksavote pažeidimus, būtinai juos pažymėkite prekių priėmimo akte. Jeigu prekės priėmimo metu pakuotės defektas nebuvo užfiksuotas akte, pretenzijos dėl pažeistos pakuotės ir joje esančios prekės būklės nebus nagrinėjamos.

  Jeigu priėmimo metu pakuotė nebuvo pažeista, bet ją atidarę pastebėjote:

  1. Prekė turi išorinių pažeidimų (pavyzdžiui, yra dužęs, skilęs ekranas arba korpusas),

  2. Trūksta komplektacijoje numatytų dalių (pavyzdžiui laidų, kroviklio ir pan.).

  Per tris kalendorines dienas nuo prekės gavimo Jūs galite pasinaudoti teise atsisakyti prekės ir pateikti mums pretenziją. Pretenzijos, pateiktos praėjus anksčiau minėtam terminui, nebus nagrinėjamos.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija